7 Καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο (+30) 210 98.10.000 +357 22.777.799
Open Mobile Menu

Πιστοποιήσεις

Portareto Πιστοποίηση RAL - Ποιοτικά κουφώματαΠιστοποίηση RAL

Τα δικά μας προφίλ κουφωμάτων και εισόδων έχουν πιστοποιηθεί κατά RAL και υπόκεινται ενός τακτικού ποιοτικού ελέγχου.

Το σήμα ποιότητας RAL επιτρέπεται να φέρουν μόνο προϊόντα, που κατασκευάζονται ή προσφέρονται σύμφωνα με υψηλά, πλήρως καθορισμένα ποιοτικά κριτήρια και που ελέγχονται τακτικά από ανεξάρτητα ινστιτούτα (SKZ, κέντρο συνθετικού υλικού νότιας Γερμανίας και IFT, Ινστιτούτο για την τεχνολογία κουφωμάτων). Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί μια διαρκής λειτουργικότητα για τα ποιοτικά κουφώματα και τις εισόδους σας, ώστε να μπορείτε για πολλές δεκαετίες να τα χρησιμοποιείτε χωρίς προβλήματα.


Πιστοποίηση ISO-9001

Η aluplast GmbH είναι ήδη πιστοποιημένη κατά ISO για πάνω από 20 χρόνια. Η εφαρμογή αυτού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας απαιτεί μία συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων, πράγμα που επιτηρείται τακτικά από τον φορέα πιστοποίησης BSI (British Standards Institution). Έτσι, ο ποιοτικός προσανατολισμός είναι για μας πολύ σημαντικός, σε κάθε τμήμα των διαδικασιών.


Πιστοποίηση CEPortareto Πιστοποίηση CE - Ποιοτικά κουφώματα

Το σήμα CE είναι μία σήμανση της ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης CEN. Αυτό το σήμα καθορίζει πανευρωπαϊκά και ανεξαρτήτως υλικού, τα κύρια χαρακτηριστικά και την κατάταξη επιδόσεων των κουφωμάτων και των εισόδων. Δείχνει την συμμόρφωση – συμφωνία του προϊόντος με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες. Ακόμη, μειώνει τα εμπόδια στο εμπόριο και επιτρέπει την πανευρωπαϊκή εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Τα προφίλ για τα ποιοτικά κουφώματα και τις εισόδους της aluplast πληρούν τις οδηγίες του CE, των οποίων η τήρηση επιτηρείται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από το IFT (Ινστιτούτο για την τεχνολογία κουφωμάτων).

Επιλέξτε Σύστημα

πιστοποιημένα PVC κουφώματα Portareto

aluplast ideal4000 classicline - Portareto ποιοτικά κουφώματα Portareto Pvc 80mm - Πορταρετο ποιοτικά κουφώματα
Back to top