7 Καταστήματα σε Ελλάδα & Κύπρο (+30) 210 98.10.000 +357 22.777.799
Open Mobile Menu

Όροι Εγγύησης – SUPPORTareto

  • Η εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύει εφόσον σφραγιστεί ή υπογραφεί από το κατάστημα πώλησης, ή από εκπρόσωπο της εταιρείας Portareto , ή σταλεί με το τιμολόγιο ή την απόδειξη λιανικής πώλησης. Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα αγοράς της πόρτας ασφαλείας και διαρκεί από 2 έως 5 έτη, ανάλογα με το εκάστοτε πακέτο.
  • Η Εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επισκευή (χρόνος εργασίας), κάθε τυχούσας βλάβης των μηχανικών μερών της Πόρτας Ασφαλείας, λόγω ελαττωματικού υλικού πλημμελούς κατασκευής, αποκλειομένων περαιτέρω αξιώσεων. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια κατά τον χειρισμό, όπως και Πόρτες που ενέχουν κίνδυνο λόγω έκθεσής τους  σε καιρικές συνθήκες.
  • Οι τιμές κόστους έκδοσης κλειδιών – περαν των δωρεάν – ισχύουν για τα μοντέλα Cisa Astral, Cisa Assix & Securemme K2. Για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα παρέχεται έκπτωση 15%.
  • Κάθε επισκευή, εκτελείται από συνεργείο μας στον χώρο όπου έχει τοποθετηθεί η Πόρτα Ασφαλείας, και ο χρόνος επισκευής της εκτελείται σύμφωνα πάντα με το μέγεθος της βλάβης, (εάν χρειαστεί αντικατάσταση εξαρτήματος , θα γίνει κατόπιν παραγγελίας του, σύμφωνα με τον χρόνο παραλαβής του). Αυτονόητο είναι ότι για βλάβες μικρής έκτασης, η επισκευή μπορεί να γίνει επί τόπου.
  • Τυχούσα επισκευή, δεν παρατείνει τον χρόνο της εγγύησης.
  • Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση εκτέλεσης επισκευής από αναρμόδια πρόσωπα.
  • Η εγγύηση παύει να ισχύει από την στιγμή της μεταβίβασης της κυριότητας της πόρτας ασφαλείας, σε τρίτο πρόσωπο.
  • Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη σε περίπτωση μεταφοράς της πόρτας ασφαλείας από αναρμόδια πρόσωπα.
  • Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να αλλοιώσει τους όρους της εγγύησης αυτής, είτε γραπτά, είτε προφορικά.

Για τους κατόχους θωρακισμένων πορτών ασφαλείας άλλων εταιριών η τιμή επίσκεψης ορίζεται σε 35€ + ΦΠΑ. Στην τιμή δεν υπολογίζεται το κόστος των υλικών.

Οι τιμές επισκέψεων για υφιστάμενους -και μη- πελάτες ισχύουν εντός των περιοχών όπου εδρεύουν τα καταστήματα μας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη). Για περιοχές εκτός των αναφερθέντων υπάρχει επιβάρυνση 0,5€/km.

Οι δωρεάν επισκέψεις ισχύουν για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και απο 9:00 έως 21:00.

Back to top